Afscheid van Tango DJ Remi Kooij (1946-2008) / Farewell to Remi Kooij
Amsterdam

Veel mensen, veel bloemen, mooie toespraken, tranen, en een laatste Cumparsita aan het graf van Remi
Lots of people, lots of flowers, comforting words, tears, and a Cumparsita played at Remis grave

 

Op de ochtend van 9 februari is de bekendste tango Dj en tangomuziekverzamlaar, Remi Kooij, op 61 jarige leeftijd, heel rustigjes overleden, in het woonzorgcentrum De Buitenhof in Amsterdam-Buitenveldert.

Uitvaart 15 februari
Voor details uitvaart,
klik hier

Voor velen zal dit nieuws een schok, en een geheel onverwacht bericht zijn, aangezien Remi zelf de laatste was, die de ernst van zijn ziekte wilde bespreken. Zijn naasten vroegen zich vaak af, wat hij er zelf van dacht. Wie hem belde, kreeg te horen dat hij zoiets als 'een griepje' had, maar wel weer gauw achter een draaitafel zou staan in een tangosalon. Remi leed echter aan kanker en langzaam maar zeker moest hij zijn verzorging aan anderen overlaten.

Enige goede vrienden en beminnelijke mensen hebben hem gedurig en geduldig bijgestaan. Met zijn familie hebben zij het afscheid aan Remi voorbereid, waar men hem op weg kon helpen naar de Grote Eeuwige Tangosalon hierboven.

Remi zal voor velen de eerste tango DJ zijn die zij zich kunnen herinneren. Café Boulevard, in Amsterdam. Vele, vele salons volgden, in binnen- en buitenland. En wie heeft er nou niet een stapel CD's, mini-disks, video's of DVD's met een deel van de enorme, door hem verzamelde collectie tango's in huis? Hij heeft ongeveer 70.000 tangos' milonga's en tango walsen verzameld, die hij chronologisch ordende. Hij was de expert, door menigeen geconsulteerd. Ook bij salon Luna de Tango in Café De Kroon was Remi de eerste DJ. En Remi was de 'R' van Tangosalon 'ARA'.

In de zomer draaide hij op het TangoTerras. Hij draaide op de Tangomagiafestivals, alleen kon hij er afgelopen december toch niet meer bij zijn. De laatste DJ-optredens van Remi waren in het weekend van 17/18 november, in salon La Bruja en Tango 11 in Amsterdam.

Plaats en tijd van het afscheid van Remi, zie top.

Ab Minks, zeer zorgzame nabije amigo, publiceert zijn herinneringen op deze webpagina, in de vorm van een gedicht, zie rechterkolom -->

Rob Nuijten
On-line Tango Agenda Nederland

Familie en vrienden delen hun herinneringen en steun
De website van TangoTerras biedt de mogelijkheid berichten ter nagedachtenis aan Remi achter te laten en die van anderen te lezen.
www.tangoterras.nl/
remi.html

  
1946-2008

In the morning of February 9, the wellknown DJ and tango music collector Remi Kooij, passed away in his sleep at the age of 61, in the care centre De Buitenhof in Amsterdam-Buitenveldert.

Funeral February 15
for details funeral, click here

For many this news will be shocking and quite unexpected, since Remi himself was the last person who liked to discuss the seriousness of his illness. His close friends often wondered what he thought about that himself. On the phone he'd tell you he had some kind of 'flue' and that he expected to soon be able to put music in the milonga's again. However, Remi suffered from cancer and more and more he had to surrender to the care of others.

Some good friends and loveable people have patiently given him this care and support with many, many visits. With his family they prepared the farewell to Remi, where all helped him on his way to the Great Eternal Milonga above us.

For many, Remi may be the first Tango DJ they ever saw in action. Cafe Boulevard, in Amsterdam. Many milongas in the Netherlands followed, but he also went abroad. And who didn't buy a pile of the CD's mini-disks, videos or DVD's he produced, from the enormous tango collection he had gathered? He collected about 70.000 tangos, milongas and tango waltzes, that he filed in chronological order. He was the expert many consulted. He was also Luna de Tango's first DJ in Cafe De Kroon and Remi was the 'R' of salon 'ARA'. In summer he put the music at Tango Terras. He was DJ at the Tangomagia festivals, although he had to let go the event in December. In the weekend of November 17/18 he had his last DJ performances in salon La Bruja and Tango 11 in Amsterdam.

For the farewell ceremony, see the link at the top.

Ab Minks, very close friend, publishes his memories here at this webpage, in dutch, though. See next column-->

Rob Nuijten
On-line Tango Agenda, the Netherlands

Family and friends shared their memories and support
at the website of TangoTerras.
www.tangoterras.nl/
remi.html

De Volkskrant, 13 februari

  

Een gedicht van zijn amigo Ab Minks

 

REMI - TANGUERO - DJ - AMIGO

In een met tango volgestouwd vertrek
bleek wat anders niet van node
Je leefde met aan de dood ontstegen doden
dagen en nachten stilzwijgend in gesprek

Dat wat je liefhad maakte jou in trek
contramine was voor jou geen zonde
Met wat je deed uit nood of om den brode
toonde je gulheid, maar ook gebrek

In de spiegel wilde je niet kijken
In woord je beperken, vergelijken
Van verandering was je wars
Laat ons je in niets vergelijken
Het leven maakte die je was

Grootspraak was je niet vreemd, zeg bravoure
Je wist er niet mee te ontroeren
Aan je dj-desk hing een foto van je als jongen
of je de volwassenheid was ontsprongen

Tango was, waarvan je werd bevangen
wat zelfs het leven niet geneest
door hunkerend terug verlangen
naar wat nimmer is geweest

Voor het hele gedicht, klik hier